พญ.มนฤดี ปัญญา
Position

อายุรแพทย์โรคระบบทางเดินอาหาร

Education

Schedule
Monday 09.00 a.m. - 04.00 p.m.
Tuesday 09.00 a.m. - 04.00 p.m.
Wednesday 09.00 a.m. - 09.00 p.m.
Thursday 09.00 a.m. - 02.00 p.m.
Friday 09.00 a.m. - 09.00 p.m.
Sunday 05.00 p.m. - 21.00 p.m.