พญ.มนฤดี ปัญญา
Position

อายุรแพทย์โรคระบบทางเดินอาหาร

Education

  • แพทยศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 1) คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี
  • วุฒิบัตรอายุรศาสตร์ จากคณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี
  • วุฒิบัตรอนุสาขาอายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหาร จากแพทยสภา

 

วัน / เวลาออกตรวจ
วันจันทร์ 09.00 - 18.00 น.
วันอังคาร 09.00 - 16.00 น.
วันพุธ 09.00 - 21.00 น.
วันพฤหัสบดี 09.00 - 14.00 น.
วันศุกร์ 09.00 - 21.00 น.
วันอาทิตย์ 17.00 - 21.00 น.