พญ.ณัฏฐาภรณ์ ตั้งไพฑูรย์
Position

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขาทารกเกิดก่อนกำหนด ,ทารกแรกเกิดที่มีน้ำหนักตัวน้อย และทารกแรกเกิดที่มีภาวะตัวเหลือง

Education

  • แพทยศาสตร์บัณฑิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • วุฒิบัตรกุมารเวชศาสตร์  ทารกแรกเกิดและปริกำเนิด โรงพยาบาลศิริราช

 

วัน / เวลาออกตรวจ
วันจันทร์ 10.00 - 14.00 น.
วันอังคาร 10.00 - 14.00 น.
วันพุธ 10.00 - 14.00 น.
วันพฤหัสบดี 10.00 - 14.00 น.
วันศุกร์ 10.00 - 14.00 น.
วันอาทิตย์ 09.00 - 11.00 น.