นพ.ชัยภัทร ทวีรุจิโรจน์
Position

กุมารแพทย์ ผู้เชี่ยวชาญสาขาโรคภูมิแพ้ ภูมิคุ้มกัน

Education

  • แพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  • วุฒิบัตรกุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  • วุฒิบัตรกุมารเวชศาสตร์ โรคภูมิแพ้และภูมิคุ้มกันวิทยา สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี กรุงเทพฯ

 

วัน / เวลาออกตรวจ
วันจันทร์ 07.00 - 16.00 น.
วันอังคาร 08.00 - 14.00 น.
วันพุธ 09.00 - 21.00 น.
วันพฤหัสบดี 07.00 - 12.00 น.
วันอาทิตย์ 08.00 - 21.00 น.