รศ.นพ.ปรีดา วาณิชยเศรษฐกุล
Position

กุมารแพทย์ ผู้เชี่ยวชาญโรคโลหิตจาง ธาลัสซีเมีย โรคเลือดออกง่ายในเด็ก โรคมะเร็งในเด็ก การปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดเลือด (Stem Cell)

Education

  • แพทยศาสตร์บัณฑิต เกียรตินิยม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • วุฒิบัตรกุมารเวชศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • วุฒิบัตรกุมารเวชศาสตร์โรคเลือด จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • Certificate in Pediatric Bone Marrow Transplant,University of California, San Francisco,USA

 

วัน / เวลาออกตรวจ
วันจันทร์ 08.00 - 11.30 น.
วันอังคาร 08.00 - 16.30 น.
วันพุธ 08.00 - 15.00 น.
วันศุกร์ 08.00 – 13.00 น. 
วันอาทิตย์ 08.00 - 12.00 น.