นพ.สุพิชชา ปัจมนตรี
Position

กุมารแพทย์ ผู้เชี่ยวชาญโรคระบบต่อมไร้ท่อในเด็ก

Education

  • แพทยศาสตร์บัณฑิต
  • วุฒิบัตรกุมารเวชศาสตร์
  • วุฒิบัตรกุมารเวชศาสตร์สาขาต่อมไร้ท่อและเมตะบอลิสม

 

วัน / เวลาออกตรวจ
วันเสาร์ 10.00-16.00น.