พญ.อัญญ์ชิศา วงศ์วีระนนท์ชัย
Position

กุมารแพทย์

Education

  • แพทย์ศาสตร์ บัณฑิตจากมหาวิทยาลัยรังสิต ปี 2545

 

 

วัน / เวลาออกตรวจ
วันอังคาร 08.00 - 14.00 น.
วันพุธ 08.00 - 17.00น.
วันพฤหัสบดี 08.00 - 17.00น.
วันศุกร์ 08.00 - 19.00น.
วันเสาร์ 08.00 - 13.00น.