พญ.อัจฉรา มุคตารี
Position

กุมารแพทย์

Education

  • บัณฑิตคณะแพทย์ศาสตร์จากมหาวิทยาลัยมหิดล (ศิริราช)
  • วุฒิบัตรกุมารแพทย์ รพ.ศิริราช มหาวิทยาลัยมหิดล

 

วัน / เวลาออกตรวจ
วันจันทร์ 08.00 - 19.00น.
วันอังคาร 08.00 - 15.00น.
วันพฤหัสบดี 08.00 - 16.00น.
วันศุกร์ 07.00 - 15.00น.
วันเสาร์ 08.00 - 17.00น.