พญ.วิภาวี นภาอารักษ์
Position

กุมารแพทย์

Education

  • แพทย์ศาสตร์บัณฑิต จากคณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล 
  • วุฒิบัตรสาขา กุมารเวชศาสตร์ จากราชวิทยาลัยกุมารแพทย์ รพ.พระมงกุฎเกล้า
วัน / เวลาออกตรวจ
วันจันทร์ 08.00 - 12.00 น.
วันพุธ 08.00 - 16.00 น.
วันพฤหัสบดี 08.00 - 12.00 น.
วันศุกร์ 07.00 - 18.00 น.
วันเสาร์ 07.00 - 16.00 น.