พญ.ภัทรวดี งามเนตร
Position

กุมารแพทย์

Education

  • คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  • กุมารแพทย์ โรงพยาบาลศรีนครินทร์
  • วุฒิบัตร สาขากุมารเวชศาสตร์

 

วัน / เวลาออกตรวจ
วันจันทร์ 08.00 - 17.00 น.
วันอังคาร 08.00 - 17.00 น.
วันพุธ 08.00 - 19.00 น.
วันพฤหัสบดี 08.00 - 14.00 น.
วันเสาร์ 08.00 - 12.00 น.
วันอาทิตย์ 09.00 - 12.00 น.