พญ.ปณดา อัศวเคนทร์กุล
Position

กุมารแพทย์

Education

 

วัน / เวลาออกตรวจ
วันจันทร์ 08.00 - 16.00น.
วันอังคาร 08.00 - 16.00น.
วันพุธ 08.00 - 19.00น.
วันพฤหัสบดี 08.00 - 12.00น.
วันอาทิตย์ 07.00 - 17.00น.