ดร.นพ.ภัสรเทพย อนุรักษ์ไพบูลย์
Position

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนังและความงาม

Education

 •  พ.ศ. 2546 จบแพทยศาสตร์บัณฑิต จากคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
 •    Doctor of Medicine Degree (M.D.)
 •    Faculty of Medicine Ramathibodi hospital, Mahidol University
 • พ.ศ. 2553 จบปริญญาโทด้านโรคผิวหนัง (ตจวิทยา) เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบอสตัน ประเทศสหรัฐอเมริกา
 •   Master of Science in Dermatology (M.Sc.)
 •   Department of Dermatology, Boston University USA.
 • คอร์สการออกแบบการวิจัยในผู้ป่วย มหาวิทยาลัยบอสตัน ประเทศสหรัฐอเมริกา
 •  Course : Designing Clinical Research Studies, Boston University, USA.
 • คอร์สการสาธารณสุขนานาชาติ มหาวิทยาลัยบอสตัน ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • Course : International Public Health and Medical Care, Boston University, USA.
 • ปริญญาเอกด้านโรคผิวหนัง (ตจวิทยา) เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบอสตัน ประเทศสหรัฐอเมริกา
 •   Doctor of Science in Dermatology (D.Sc.)
 •   Department of Dermatology, Boston University, USA.

 

วัน / เวลาออกตรวจ
วันพุธ 11.00 - 15.00 น.
วันพฤหัสบดี 11.00 - 15.00 น.
วันศุกร์ 11.00 - 15.00 น.
วันเสาร์ 11.00 - 15.00 น.
วันอาทิตย์ 11.00 - 15.00 น.