พญ.จิรพรรณ อันประเสริฐพร
Position

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนังและความงาม

Education

 

วัน / เวลาออกตรวจ
วันจันทร์ 09.00 - 19.00 น.
วันอังคาร 09.00 - 18.00 น.
วันพุธ 09.00 - 17.00 น.
วันพฤหัสบดี 09.00 - 12.00 น.
วันเสาร์ 09.00 - 16.00 น. 
วันอาทิตย์ 09.00 - 15.00 น.