พญ.วรประภา ลาภิกานนท์
Position

สูตินรีแพทย์ ผู้เชี่ยวชาญด้านภาวะผู้มีบุตรยาก และการผ่าตัดส่องกล้อง

Education

ประวัติการศึกษา / ทำงาน

2536 บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2536-2537 สูตินรีแพทย์ โรงพยาบาลแม่และเด็ก

2538-2540 วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสูติ-นรีเวช โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

2540-2547 สูตินรีแพทย์ โรงพยาบาลแม่และเด็ก

2547-2549 วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญ สาขาเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

2549 สูตินรีแพทย์ โรงพยาบาลหัวเฉียว

2549-2551 สูตินรีแพทย์ ผู้เชี่ยวชาญด้านภาวะผู้มีบุตรยาก โรงพยาบาลสินแพทย์

ปัจจุบัน สูตินรีแพทย์ ผู้เชี่ยวชาญด้านภาวะผู้มีบุตรยาก โรงพยาบาลเสรีรักษ์

 

วัน/เวลา ออกตรวจ

วันจันทร์ 07.00 - 20.00น.
วันอังคาร 07.00 - 20.00 น.
วันพุธ 07.00 - 16.00 น.
วันพฤหัสบดี 07.00 - 20.00 น.
วันศุกร์ 07.00 - 20.00 น.
วันเสาร์ 07.00 - 17.00 น.
วันอาทิตย์ 07.00 - 17.00 น.