พญ.วรประภา ลาภิกานนท์
Position

สูตินรีแพทย์ ผู้เชี่ยวชาญด้านภาวะผู้มีบุตรยาก และการผ่าตัดส่องกล้อง

Education

วัน/เวลา ออกตรวจ

วันจันทร์ 07.00 - 20.00น.
วันอังคาร 07.00 - 20.00 น.
วันพุธ 07.00 - 16.00 น.
วันพฤหัสบดี 07.00 - 20.00 น.
วันศุกร์ 07.00 - 20.00 น.
วันเสาร์ 07.00 - 17.00 น.
วันอาทิตย์ 07.00 - 17.00 น.