พญ.ดุษดี ธรรมานวัตร์
Position

กุมารแพทย์ ผู้เชี่ยวชาญโรคภูมิแพ้ในเด็ก

Education

ประวัติการทำงาน

จบแพทย์ศาสตร์บัณฑิต จากมหาวิทยาลัยมหิดล 
ได้รับวุฒิบัตร สาขากุมารเวชศาสตร์ จากคณะแพทย์ฯศิริราช
อนุมัติบัตร สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว  จากกระทรวงสาธารณสุข

ประวัติการทำงาน
- หัวหน้ากลุ่มงานกุมารเวชกรรม รพ.นพรัตนราชธานี  
- ผู้อำนวยการโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
- Fellowship in Allergy and Immunulogy Department ,University of california,Irvine,USA.
-  อบรมหลักสูตรโรคภูมิแพ้  จากคณะแพทย์ศาสตร์ศิริราช (ภาควิชากุมารเวชศาสตร์) 
- Comunity Medicine  จากคณะแพทย์ศาสตร์จุฬาฯ (ปริญญาโท) 
 

วัน/เวลา ออกตรวจ :

วันจันทร์

8:00-15:00 น.

วันพุธ

7.00 - 17.00 น.

วันพฤหัสบดี

8.00 - 20.00 น.

วันศุกร์

8.00 - 18.00 น.

วันเสาร์

8.00 - 14.00 น.