เจ้าหน้าที่ธุรการงานบ้าน

คุณสมบัติ

  • เพศหญิง
  • วุฒิการศึกษา ปวส. ขึ้นไป
  • สามารถจัดประชุม และดูแลความเรียบร้อยอาคารสถานที่ได้