ผู้ช่วยโภชนาการ (แม่ครัว / เสิร์ฟ )

คุณสมบัติ

  • เพศชาย / หญิง
  • วุฒิการศึกษา ม.6
  • ทำอาหารได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ