เจ้าหน้าที่ธุรการช่างและอาคาร

คุณสมบัติ

  • เพศหญิง
  • วุฒิการศึกษา ปวส. ขึ้นไป
  • สามารถประสานงานกับผู้อื่นได้ดี มีมนุษย์สัมพันธ์