เจ้าหน้าที่ศูนย์โทรศัพท์ และข้อมูล

คุณสมบัติ

  • เพศหญิง
  • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา
  • น้ำเสียงไพเราะ มีประสบการณ์จะพิจารณา