เจ้าหน้าที่ศูนย์อาหาร

คุณสมบัติ

  • เพศหญิง
  • วุฒิการศึกษา ปวช. /ม.6
  • ขยัน อดทน และมีใจรักงานบริการ