เภสัชกร

คุณสมบัติ

  • เพศชาย / หญิง
  • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาเภสัชศาสตร์
  • มีใบประกอบโรคศิลปะ
  • มีประสบการณ์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ