พนักงานผู้ช่วย IPD/OPD

คุณสมบัติ

  • เพศหญิง
  • วุฒิการศึกษา ม.6 / ปวช.
  • มีประกาศนียบัตรการดูแลเด็กเล็กและผู้สูงอายุ (รับรองจากกระทรวงศึกษาธิการ)
  • มีประสบการณ์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ