พยาบาลวิชาชีพ IPD/OPD

คุณสมบัติ

  • เพศหญิง
  • วุฒิการศึกษา ป.ตรี สาขาพยาบาลศาสตร์
  • มีใบประกอบโรคศิลปะ
  • รักในงานบริการ / สามารถทนแรงกดดันได้