ริการด้านโรคตา     

    ตาเป็นอวัยวะสัมผัสที่สำคัญอย่างหนึ่งในร่างกายมนุษย์เรา มีความละอียดอ่อนที่ต้องการการดูแลเอาใจใส่เป็นอย่างมากเพื่อช่วยให้การมองเห็นที่ดีนั้นควรหมั่นดูสุขภาพสายตาให้ดีอยู่เสมอป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาลุกลามจนนำไปสู่การสูญเสียสายตาได้  

  โรงพยาบาลเสรีรักษ์มีบริการด้านโรคตาโดยเฉพาะภายใต้ทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางและเทคโนโลยีเพื่อการรักษาเฉพาะทาง บริการตรวจรักษาและให้คำปรึกษาโรค ดังนี้
-   ให้คำปรึกษา และตรวจวินิจฉัยโรคทางด้านสายตาทุกชนิด
-   ให้บริการรักษาโรคทางด้านสายตา พร้อมบริการผ่าตัดต้อกระจกด้วยวิธีการเปลี่ยนเลนส์ตาเทียม เพื่อแก้ไขปัญหาเรื่องการมอง เห็นการผ่าตัดต้อเนื้อ ภายใต้การดูแลของจักษุ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านกระจกตา 
-   บริการผ่าตัดแก้ไขสายตาผิดปกติ สั้น ยาว เอียง

 มีปัญหาสายตา ... รักษาได้ที่ รพ.เสรีรักษ์ 

ศูนย์โรคตา : เปิดให้บริการทุกวัน เวลา 08.00 – 20.00 น  บริการด้านโรค หู คอ จมูก    

      หู คอ จมูก เป็นอวัยวะที่ซ่อนอยู่ภายใน ความผิดปกติมักเกิดขึ้นเมื่ออวัยวะเหล่านี้ทำงานผิดพลาด ไม่ว่าการได้ยินลดลง เสียการทรงตัว หายใจไม่คล่อง กลืนลำบาก นอนกรน หรือบางทีก็มีก้อนหรือเลือดออกผิดปกติ ศูนย์ หู คอ จมูก ให้บริการด้วยเครื่องมือที่ทันสมัยเพื่อการวินิจฉัยโรค ภายใต้ทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง บริการตรวจรักษาและให้คำปรึกษาโรค ดังนี้
-  ให้บริการตรวจวินิจฉัยโรคทางด้านหู คอ จมูก ผ่านกล้อง Telescope

-   รักษาโรคทางด้าน หู คอ จมูก ทั้งทางการให้ยา และการผ่าตัดอย่างครบวงจร
-   ตรวจรักษาภูมิแพ้โดยวิธี Skin Pick Test

-   ตรวจการได้ยินผ่านเครื่อง Audiogram

ศูนย์โรค หู คอ จมูก : เปิดให้บริการทุกวัน เวลา 08.00-20.00 น.