ศูนย์ทันตกรรม โรงพยาบาลเสรีรักษ์

            ให้บริการอย่างครบวงจร สำหรับการป้องกัน การบูรณะ และการรักษาฟันและช่องปากของท่าน โดยทันตแพทย์ทั่วไปและทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านทันตกรรมเฉพาะทาง โดยมีห้องตรวจรวม 11 ห้อง ห้องเอกซเรย์ที่ประกอบด้วยเครื่องเอกซเรย์ฟันและเครื่องเอกซเรย์รอบปาก เรามีระบบทำความสะอาดปราศจากเชื้อโรคที่ได้มาตรฐานสากล 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือนัดหมาย โทร. 02- 761-9888 ต่อ 1219, 1220