ศูนย์ทันตกรรมเด็กรพ.เสรีรักษ์   (Children dental  center)

พร้อมให้บริการการตรวจ วินิจฉัย รักษา และให้คำแนะนำในการดูและสุขภาพช่องปากและฟันโดยทันตแพทย์เฉพาะทางทันตกรรมเด็กที่มีความเชียวชาญในการดูแลบุตรหลานของท่านตั้งแต่แรกเกิดถึง  12  ปี ด้วยเครื่องมือปราศจากเชื้อ อุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์ที่ทันสมัย ภายในห้องทันตกรรมที่ได้รับการออกแบบและตกแต่งด้วยสีสันสดใส สร้างความผ่อนคลายให้เด็กขณะรับการตรวจหรือรักษาทางทันตกรรม 

"การทำฟันของเด็กๆ...ไม่ใช่เรื่องยุ่งยากอีกต่อไป"

ศูนย์ทันตกรรมเด็ก
  เปิดให้บริการ : ทุกวัน เวลา  08.00-20.00 น.
 
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม: 02-761-9888