ศูนย์กุมารเวช
Children’s Center

ให้บริการรักษาและดูแลสุขภาพโรคเกี่ยวกับเด็กทุกกรณี ตั้งแต่ช่วงอายุแรกเกิด – 14 ปี พร้อมทั้งให้บริการให้คำปรึกษาด้านสุขภาพของเด็ก ภายใต้ทีมกุมารเวชตลอด 24 ชั่วโมง อาทิเช่น 

- บริการตรวจสุขภาพเด็กหลังคลอด และบริการตรวจสุขภาพทั่วไปในเด็ก
- บริการตรวจวินิจฉัยโรคภูมิแพ้ในเด็ก
- การทดสอบภูมิแพ้ทางผิวหนัง
- การตรวจเลือดเพื่อหาว่ามีแอนติบอดี้ต่อสารก่อภูมิแพ้อะไร 
- ให้การดูแลรักษาและคำแนะนำในการควบคุมโรคภูมิแพ้ต่างๆในระยะยาว

      ภายใต้บริการที่เพิ่มความมั่นใจด้านบริการ ทางศูนย์กุมารเวชรพ.เสรีรักษ์ได้แบ่งโซนการให้บริการ เช่น โซนคลินิกเด็กดี (well Baby Clinic) ให้บริการเฉพาะเด็กที่มารับบริการฉีดวัคซีนและตรวจสุขภาพ,โซนคลินิกเด็กป่วย (Preditic Clinic ) เพื่อบริการน้องๆที่มาพบแพทย์ด้วยอาการเจ็บป่วยและเป็นไข้

  ตลอดจนโซนบริการด้านคลินิกพัฒนาการเด็กเพื่อค้นหาพฤติกรรมของลูกน้อยเพื่อการพัฒนาอย่างสมวัยโดยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านจิตเวชเด็กและวัยรุ่นให้ปรึกษาปัญหาพฤติกรรม,พัฒนาการไม่สมกับวัยในเด็ก ตั้งแต่อายุ 2 ปี – 14 ปี  โดยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ และ ทีมสภาสาขาวิชาชีพ ด้าน IQ, EQ

                         

3

   ศูนย์กุมารเวช รพ.เสรีรักษ์
เปิดให้บริการ : ทุกวัน เวลา  08.00 - 21.00 น. 
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม: 02-761-9888