รายชื่อแพทย์

นพ.สุขวิช ลิ้มวนานนท์

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง Interventionist หัตถการปฏิบัติรักษาโรคหัวใจและหลอดเลือด

view full profile
นพ.สรรคพล วุฒิภดาดร

อายุรแพทย์ ผู้เชี่ยวชาญโรคหัวใจ

view full profile
นพ.วรายุทธ์ เจียงวรรธนะ

อายุรแพทย์ ผู้เชี่ยวชาญโรคหัวใจ

view full profile
บริการสำหรับผู้ป่วย

รักษาหัวใจคุณ จากประสบการณ์ที่สั่งสม...โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรคหัวใจ

             ตั้งแต่การป้องกัน การวินิจฉัยในระยะเริ่มต้น รักษา ตลอดจนการฟื้นฟู   ศูนย์โรคหัวใจ โรงงพยาบาลเสรีรักษ์ให้การดูแลผู้ป่วยทุกท่านอย่างทุ่มเทและคำนึงถึงความปลอดภัยเป็นสำคัญ  โดยทางโรงพยาบาลมีบริการตลอด 24 ชั่วโมง

                นอกจากความแม่นยำในการตรวจวินิจฉัยและมิตรไมตรีที่มีต่อคนไข้แล้ว  สิ่งหนึ่งที่โรงพยาบาลเสรีรักษ์ ให้ความสำคัญเสมอมาก็คือ ความรวดเร็วและใส่ใจ โดยเฉพาะเมื่อต้องรักษาโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน เพราะทุกวินาทีที่ผ่านไปกล้ามเนื้อหัวใจของผู้ป่วยจะตายลงเรื่อยๆ  อีกทั้ง ยังมีการการรับ-ส่งต่อผู้ป่วย อำนวยความสะดวกแก่ญาติผู้ป่วย และโรงพยาบาลต่างๆ ในการประสานงานเพื่อส่งต่อผู้ป่วยให้มีความคล่องตัว สะดวก และด้วยการทำงานอย่างรวดเร็วและมีมาตรฐาน ทีมแพทย์ของศูนย์หัวใจโรงพยาบาลเสรีรักษ์ จึงสามารถลดอัตราการเสียชีวิตของผู้ป่วยได้เป็นจำนวนมาก

ศูนย์หัวใจ โรงพยาบาลเสรีรักษ์ ประกอบด้วยทีมแพทย์หัวใจที่เชี่ยวชาญ ได้แก่

  • แพทย์อายุรกรรมหัวใจ
  • แพทย์สวนหัวใจและหลอดเลือดหัวใจ

                ตลอดจนทีมแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ ซึ่งได้รับการฝึกอบรมเป็นพิเศษในการดูแลผู้ป่วยโรคหัวใจ โดยจะทำงานประสานร่วมกันเป็นทีม เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับบริการที่มีประสิทธิภาพและปลอดภัย

ด้วยประสบการณ์ความเชี่ยวชาญของทีมแพทย์ และเครื่องมือพิเศษภายในห้องปฏิบัติการสวนหัวใจที่ทันสมัย ส่งผลให้ได้รับความไว้วางใจจากผู้ใช้บริการ

 

เทคโนโลยีและการรักษา

วิธีการตรวจความผิดปกติของหัวใจ...โรงพยาบาลเสรีรักษ์

                ในกระบวนการดูแลเบื้องต้น คนไข้ทุกรายที่เข้ามาปรึกษาที่ศูนย์หัวใจจะได้รับ

  • การตรวจคลื่นไฟฟ้าที่กล้ามเนื้อหัวใจที่เรียกว่า EKG (Electrocardiography) โดยนำสื่อนำคลื่นไฟฟ้าขนาดเล็กไปวางตามจุดต่างๆของร่างกายได้แก่ หน้าอก แขน และขา จากนั้นกราฟจะแสดงคลื่นไฟฟ้าเพื่อให้แพทย์อ่านผลและวินิจฉัยระดับความรุนแรงของโรคต่อไป แต่บางกรณีเมื่อตรวจ EKG ไม่พบความผิดปกติ อาจต้อง
  • ทดสอบสมรรถภาพหัวใจขณะออกกำลังกาย EST (Exercise Stress Test) ด้วยการให้คนไข้เดินหรือวิ่งบนสายพานเพื่อกระตุ้นให้หัวใจเต้นเร็วขึ้น และมีการเปลี่ยนแปลงของคลื่นไฟฟ้าหัวใจให้เห็นชัดเจน หรืออีกวิธีหนึ่งที่นิยมกัน คือ
  • ตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงสะท้อนความถี่สูง (Echocardiography) ที่เรียกว่า ตรวจเอ็กโค (Echo) หัวใจ เพื่อดูกายวิภาคของหัวใจ ความหนาของผนังหัวใจ การเคลื่อน และบีบตัว วิธีนี้สามารถวินิจฉัยโรคหัวใจได้เกือบทุกประเภท

นอกจากนี้ยังมี

การตรวจหัวใจด้วยเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ความเร็วสูง (CT Coronary Artery) เป็นการตรวจเพื่อวิเคราะห์หาเส้นเลือดที่ตีบจากการมีไขมันไปเกาะที่หลอดเลือดแดง ซึ่งเป็นสาเหตุทำให้หลอดเลือดแดงที่ไปเลี้ยงกล้ามเนื้อหัวใจอุดตันเฉียบพลัน ทำให้เกิดภาวะหัวใจวายได้ เพื่อช่วยให้แพทย์สามารถควบคุมและรักษาปัจจัยเสี่ยงโรคหัวใจในผู้ป่วยแต่ละรายอย่างเหมาะสม นอกจากนี้ ยังสามารถใช้ในการตรวจการทำงานของกล้ามเนื้อหัวใจ เยื้อหุ้มหัวใจอีกด้วย

 

                ปัจจุบัน โรงพยาบาลเสรีรักษ์ มีการตรวจวินิจฉัย และให้การรักษาภาวะหัวใจของผู้ป่วยด้วยเครื่องมือพิเศษภายในห้องปฏิบัติการสวนหัวใจ (Cardiac Catheterization Laboratory (Cath-Lab) อาทิ

- การสวนหลอดเลือดหัวใจผ่านข้อมือ และขาหนีบ (Cardiac Catheterization)

- ฉีดสีตรวจหลอดเลือดหัวใจ ( Angiography)

- การสวนหัวใจปิดรูรั่วที่ลิ้นหัวใจ

- การขยายหลอดเลือดหัวใจตีบด้วยบอลลูนและขดลวด (Percutaneous  Transluminal  Coronary  Intervention)

- การฝังเครื่องกระตุ้นหัวใจชนิดถาวร (Pecemated  Implantation)

- การฝังเครื่องช๊อตไฟฟ้าหัวใจแบบอัตโนมัติ (Automated  Implantable  Cardioverter  Defibrillator;AICD)

- การผ่าตัดหัวใจ (Cardiac Surgery)

- ผ่าตัดทำทางเบี่ยง (Bypass) หลอดเลือดหัวใจ

                ในกรณีผู้ป่วยที่ถูกส่งต่อมาจากโรงพยาบาลอื่น ทางโรงพยาบาลเสรีรักษ์ ก็มีทีมแพทย์เวชศาสตร์ฉุกเฉินช่วยดูแลในการรับและส่งต่อคนไข้ ให้ได้รับความปลอดภัย ด้วยการประสานงานซึ่งทีมปฏิบัติการสวนหัวใจจะได้รับทราบข้อมูลผู้ป่วยล่วงหน้า สามารถเตรียมความพร้อมของทีม เพื่อทำการขยายหลอดเลือดหัวใจ

อีกทั้ง ยังให้คำปรึกษา แนะนำ และดูแลผู้ป่วยอย่างต่อเนื่อง ด้วยทีมแพทย์และบุคลากรที่พร้อมให้การบริการเชิงป้องกัน โดยให้คำปรึกษาสำหรับผู้เข้าข่ายเสี่ยงต่อโรคหัวใจ ดูแลและฟื้นฟูผู้ป่วยหลังเข้ารับการรักษา

บอกเล่าประสบการณ์

-
ถาม-ตอบปัญหาสุขภาพ

-
เฟซบุ๊ก

-