รายชื่อแพทย์

นพ.สุขวิช ลิ้มวนานนท์

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง Interventionist หัตถการปฏิบัติรักษาโรคหัวใจและหลอดเลือด

view full profile
นพ.ปวินท์ ศิริแสงชัยกุล

อายุรแพทย์ สาขาโรคหัวใจ

view full profile
นพ.สรรคพล วุฒิภดาดร

อายุรแพทย์ ผู้เชี่ยวชาญโรคหัวใจ

view full profile
นพ.วรายุทธ์ เจียงวรรธนะ

อายุรแพทย์ ผู้เชี่ยวชาญโรคหัวใจ

view full profile
บริการสำหรับผู้ป่วย

รักษาหัวใจคุณ จากประสบการณ์ที่สั่งสม...โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรคหัวใจ

             ตั้งแต่การป้องกัน การวินิจฉัยในระยะเริ่มต้น รักษา ตลอดจนการฟื้นฟู   ศูนย์โรคหัวใจ โรงงพยาบาลเสรีรักษ์ให้การดูแลผู้ป่วยทุกท่านอย่างทุ่มเทและคำนึงถึงความปลอดภัยเป็นสำคัญ  โดยทางโรงพยาบาลมีบริการตลอด 24 ชั่วโมง

                นอกจากความแม่นยำในการตรวจวินิจฉัยและมิตรไมตรีที่มีต่อคนไข้แล้ว  สิ่งหนึ่งที่โรงพยาบาลเสรีรักษ์ ให้ความสำคัญเสมอมาก็คือ ความรวดเร็วและใส่ใจ โดยเฉพาะเมื่อต้องรักษาโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน เพราะทุกวินาทีที่ผ่านไปกล้ามเนื้อหัวใจของผู้ป่วยจะตายลงเรื่อยๆ  อีกทั้ง ยังมีการการรับ-ส่งต่อผู้ป่วย อำนวยความสะดวกแก่ญาติผู้ป่วย และโรงพยาบาลต่างๆ ในการประสานงานเพื่อส่งต่อผู้ป่วยให้มีความคล่องตัว สะดวก และด้วยการทำงานอย่างรวดเร็วและมีมาตรฐาน ทีมแพทย์ของศูนย์หัวใจโรงพยาบาลเสรีรักษ์ จึงสามารถลดอัตราการเสียชีวิตของผู้ป่วยได้เป็นจำนวนมาก

ศูนย์หัวใจ โรงพยาบาลเสรีรักษ์ ประกอบด้วยทีมแพทย์หัวใจที่เชี่ยวชาญ ได้แก่

  • แพทย์อายุรกรรมหัวใจ
  • แพทย์สวนหัวใจและหลอดเลือดหัวใจ

                ตลอดจนทีมแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ ซึ่งได้รับการฝึกอบรมเป็นพิเศษในการดูแลผู้ป่วยโรคหัวใจ โดยจะทำงานประสานร่วมกันเป็นทีม เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับบริการที่มีประสิทธิภาพและปลอดภัย

ด้วยประสบการณ์ความเชี่ยวชาญของทีมแพทย์ และเครื่องมือพิเศษภายในห้องปฏิบัติการสวนหัวใจที่ทันสมัย ส่งผลให้ได้รับความไว้วางใจจากผู้ใช้บริการ

 

เทคโนโลยีและการรักษา

วิธีการตรวจความผิดปกติของหัวใจ...โรงพยาบาลเสรีรักษ์

                ในกระบวนการดูแลเบื้องต้น คนไข้ทุกรายที่เข้ามาปรึกษาที่ศูนย์หัวใจจะได้รับ

  • การตรวจคลื่นไฟฟ้าที่กล้ามเนื้อหัวใจที่เรียกว่า EKG (Electrocardiography) โดยนำสื่อนำคลื่นไฟฟ้าขนาดเล็กไปวางตามจุดต่างๆของร่างกายได้แก่ หน้าอก แขน และขา จากนั้นกราฟจะแสดงคลื่นไฟฟ้าเพื่อให้แพทย์อ่านผลและวินิจฉัยระดับความรุนแรงของโรคต่อไป แต่บางกรณีเมื่อตรวจ EKG ไม่พบความผิดปกติ อาจต้อง
  • ทดสอบสมรรถภาพหัวใจขณะออกกำลังกาย EST (Exercise Stress Test) ด้วยการให้คนไข้เดินหรือวิ่งบนสายพานเพื่อกระตุ้นให้หัวใจเต้นเร็วขึ้น และมีการเปลี่ยนแปลงของคลื่นไฟฟ้าหัวใจให้เห็นชัดเจน หรืออีกวิธีหนึ่งที่นิยมกัน คือ
  • ตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงสะท้อนความถี่สูง (Echocardiography) ที่เรียกว่า ตรวจเอ็กโค (Echo) หัวใจ เพื่อดูกายวิภาคของหัวใจ ความหนาของผนังหัวใจ การเคลื่อน และบีบตัว วิธีนี้สามารถวินิจฉัยโรคหัวใจได้เกือบทุกประเภท

นอกจากนี้ยังมี

การตรวจหัวใจด้วยเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ความเร็วสูง (CT Coronary Artery) เป็นการตรวจเพื่อวิเคราะห์หาเส้นเลือดที่ตีบจากการมีไขมันไปเกาะที่หลอดเลือดแดง ซึ่งเป็นสาเหตุทำให้หลอดเลือดแดงที่ไปเลี้ยงกล้ามเนื้อหัวใจอุดตันเฉียบพลัน ทำให้เกิดภาวะหัวใจวายได้ เพื่อช่วยให้แพทย์สามารถควบคุมและรักษาปัจจัยเสี่ยงโรคหัวใจในผู้ป่วยแต่ละรายอย่างเหมาะสม นอกจากนี้ ยังสามารถใช้ในการตรวจการทำงานของกล้ามเนื้อหัวใจ เยื้อหุ้มหัวใจอีกด้วย

 

                ปัจจุบัน โรงพยาบาลเสรีรักษ์ มีการตรวจวินิจฉัย และให้การรักษาภาวะหัวใจของผู้ป่วยด้วยเครื่องมือพิเศษภายในห้องปฏิบัติการสวนหัวใจ (Cardiac Catheterization Laboratory (Cath-Lab) อาทิ

- การสวนหลอดเลือดหัวใจผ่านข้อมือ และขาหนีบ (Cardiac Catheterization)

- ฉีดสีตรวจหลอดเลือดหัวใจ ( Angiography)

- การสวนหัวใจปิดรูรั่วที่ลิ้นหัวใจ

- การขยายหลอดเลือดหัวใจตีบด้วยบอลลูนและขดลวด (Percutaneous  Transluminal  Coronary  Intervention)

- การฝังเครื่องกระตุ้นหัวใจชนิดถาวร (Pecemated  Implantation)

- การฝังเครื่องช๊อตไฟฟ้าหัวใจแบบอัตโนมัติ (Automated  Implantable  Cardioverter  Defibrillator;AICD)

- การผ่าตัดหัวใจ (Cardiac Surgery)

- ผ่าตัดทำทางเบี่ยง (Bypass) หลอดเลือดหัวใจ

                ในกรณีผู้ป่วยที่ถูกส่งต่อมาจากโรงพยาบาลอื่น ทางโรงพยาบาลเสรีรักษ์ ก็มีทีมแพทย์เวชศาสตร์ฉุกเฉินช่วยดูแลในการรับและส่งต่อคนไข้ ให้ได้รับความปลอดภัย ด้วยการประสานงานซึ่งทีมปฏิบัติการสวนหัวใจจะได้รับทราบข้อมูลผู้ป่วยล่วงหน้า สามารถเตรียมความพร้อมของทีม เพื่อทำการขยายหลอดเลือดหัวใจ

อีกทั้ง ยังให้คำปรึกษา แนะนำ และดูแลผู้ป่วยอย่างต่อเนื่อง ด้วยทีมแพทย์และบุคลากรที่พร้อมให้การบริการเชิงป้องกัน โดยให้คำปรึกษาสำหรับผู้เข้าข่ายเสี่ยงต่อโรคหัวใจ ดูแลและฟื้นฟูผู้ป่วยหลังเข้ารับการรักษา

บอกเล่าประสบการณ์

-
ถาม-ตอบปัญหาสุขภาพ

-
เฟซบุ๊ก

-