รายชื่อแพทย์

นพ.ณัฐศักดิ์ เหล่าศรีชัย

แพทย์ประสาทวิทยา

view full profile
นพ.ดวง กาวาฮารา

แพทย์ประสาทวิทยา

view full profile
นพ.ชโนทัย วัฒนไชย

ศัลยแพทย์ ผู้เชี่ยวชาญด้านสมองและประสาท และรองผู้อำนวยการโรงพยาบาลเสรีรักษ์

view full profile
บริการสำหรับผู้ป่วย

การดูแลรักษาที่ศูนย์สมองและระบบประสาทครอบคลุมโรคดังต่อไปนี้
 

• โรคหลอดเลือดสมองตีบ แตก หรือตัน (Stroke)

• ปวดศีรษะเรื้อรัง (Headaches)

• ปวดศีรษะไมเกรน (Migraine)

• เวียนศีรษะบ่อยๆ โดยไม่ทราบสาเหตุ (Vertigo)

• โรคลมชักหรืออาการวูบ (Epilepsy /seizure)

• โรคการเคลื่อนไหวผิดปกติและพาร์กินสัน (Movement Disorder & Parkinson’s Disease)

• เส้นประสาทอักเสบ (Neuralgia)

• โรคของกล้ามเนื้อ เช่น กล้ามเนื้ออักเสบ, กล้ามเนื้ออ่อนแรง (Neuromuscular Diseases)

• โรคสมองเสื่อม (Dementia)

• โรคของเส้นประสาท เช่น ชามือ ชาเท้า (Neuropathy)

•  ศัลยกรรมสมอง (Brain Surgery)

•  เนื้องอกในสมอง (Brain Tumors)

• การผ่าตัดสมองแผลเล็ก (Minimal Invasive Neurosurgery)

•  อุบัติเหตุที่ศีรษะ (Head Injury)

เทคโนโลยีและการรักษา

การตรวจสมองด้วยเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ (Computerized Tomography : CT Scan)


CT ลงเวป

 

การตรวจ CT Scan คือ

การตรวจ CT Scan เป็นการตรวจหาความผิดปกติอวัยวะต่างๆ ในร่างกายด้วยลำแสงเอกซ์ โดยฉายลำแสงเอกซ์ผ่านอวัยวะที่ต้องการตรวจในแนวตัดขวาง และให้คอมพิวเตอร์สร้างภาพ ภาพที่ได้จึงเป็นภาพตัดขวางส่วนที่ต้องการตรวจอย่างละเอียด โดยมีข้อบ่งชี้ของการตรวจดังนี้

  • ตรวจหาเนื้องอกในอวัยวะต่างๆ รวมทั้งตำแหน่งและขนาดของเนื้องอก
  • ตรวจหาการแพร่กระจายของเนื้องอกไปยังต่อมน้ำเหลืองที่อยู่ ใกล้เคียง
  • ตรวจดูการคั่งของเลือดในสมอง ช่องท้อง และอุ้งเชิงกราน
  • ตรวจหาความผิดปกติของหลอดเลือด เช่น เส้นเลือดโป่งพอง เส้นเลือดอุดตัน เป็นต้น
  • ตรวจหาความผิดปกติของกระดูก และข้อต่อต่างๆ เช่น การหัก การหลุด และการอักเสบ เป็นต้น

ปัจจุบันการตรวจ CT scan แบ่งเป็น 4 ระบบ คือ

1.  ระบบสมอง ได้แก่ การตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ของสมอง ต่อมใต้สมอง ตา ต่อมน้ำลาย และคอ เป็นต้น ในการตรวจนี้

จะต้องฉีดสารทึบรังสีเข้าทางหลอดเลือดดำ เพื่อช่วยให้เห็นพยาธิสภาพของโรคชัดเจนขึ้น

2.  ระบบช่องท้องและทรวงอก ได้แก่ การตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ภายในช่องท้องและอุ้งเชิงกราน การตรวจระบบนี้

ผู้ป่วยต้องดื่มสารทึบรังสี/น้ำเปล่า และ/หรือ สวนสารทึบรังสี/น้ำเปล่า เข้าทางทวารหนัก เพื่อแยกลำไส้ออกจากเนื้อเยื่ออื่นๆ

ของช่องท้อง และ ในผู้ป่วยหญิงอาจต้องใส่ผ้าอนามัยชนิดสอดภายในช่องคลอด เพื่อแยกช่องคลอดออกจากเนื้อเยื่ออื่นๆ

ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของรังสีแพทย์
นอกจากนี้ยังจำเป็นต้องฉีดสารทึบรังสีเข้าทางหลอดเลือดดำเพื่อช่วยให้เห็นพยาธิสภาพของโรคชัดเจนขึ้น

3. ระบบกระดูก กล้ามเนื้อ ข้อต่อและกระดูกสันหลัง ซึ่งมักใช้ในการวินิจฉัยโรคเนื้องอกของกล้ามเนื้อ กระดูก

หรือการอักเสบของข้อต่อต่างๆ และลักษณะทางกายวิภาคของกระดูกสันหลัง โดยสามารถให้การวินิจฉัยโรคกระดูก

ได้ดีกว่าการตรวจเอกซเรย์ทั่วไป
4. ระบบหลอดเลือด ได้แก่ การตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ของหลอดเลือดสมอง หลอดเลือดหัวใจ หลอดเลือดแดงใหญ่

หลอดเลือดแดง

ข้อควรระวังของการตรวจด้วยเครื่อง CT scan
1.  ผู้ที่มีประวัติโรคภูมิแพ้ หอบหืด มีประวัติผื่นขึ้นภายหลังรับประทานอาหารทะเล หรือมีอาการแน่น หายใจไม่ออก

และผู้ที่มีประวัติแพ้สารทึบรังสี ต้องแจ้งให้พยาบาลประจำห้องตรวจทราบก่อน
2.    ผู้ป่วยที่เป็นโรคไต หรือการทำงานของไตไม่ดี ควรปรึกษาแพทย์ก่อน
3.     สตรีที่ตั้งครรภ์

บอกเล่าประสบการณ์

-
ถาม-ตอบปัญหาสุขภาพ

-
เฟซบุ๊ก

-