รายชื่อแพทย์

นพ.วรวุฒิ หนูทอง

ศัลยแพทย์ ออร์โธปิดิกส์

view full profile
นพ.นิติ ประสาทอาภรณ์

ศัลยแพทย์ ออร์โธปิดิกส์

view full profile
นพ.ไววุฒิ แสงพานิชย์

ศัลยแพทย์ ออร์โธปิดิกส์

view full profile
นพ.จรรยวรรธน์ จิรจริยวัฒน์

ศัลยแพทย์ ออร์โธปิดิกส์

view full profile
นพ.นพคุณ อัศวบุญญาเลิศ

ศัลยแพทย์ ออร์โธปิดิกส์

view full profile
นพ.สวัสดิ์ วิเศษสัมมาพันธ์

ศัลยแพทย์ ออร์โธปิดิกส์

view full profile
นพ.ประกิจ เปี่ยมเพชรกุล

ศัลยแพทย์ ออร์โธปิดิกส์

view full profile
บริการสำหรับผู้ป่วย

บริการด้านการรักษา

ศูนย์ปวดหลังปวดข้อ โรงพยาบาลเสรีรักษ์ บริการตรวจวินิจฉัย และค้นหาอาการปวดหลังเรื้อรัง,ปวดต้นคอ,ปวดบริเวณเอว และอาการปวดร้าว ปวดเข่า-ข้อเสื่อม โดยคณะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะสาขาและทีมพยาบาลที่ประสบการณ์ครอบคลุมโรคทางกระดูกได้แก่ 

 • โรคทางกระดูกสันหลัง ได้แก่ หมอนรองกระดูกสันหลังเคลื่อนทับเส้นประสาท กระดูกสันหลังเสื่อมทับเส้นประสาท กระดูกสันหลังเคลื่อน คด ค่อมหัก
 • ข้อเข่าเสื่อม เช่น ข้อเข่าและข้อสะโพก การผ่าตัดเปลี่ยนข้อเทียม
 • อุบัติเหตุกระดูกหัก ข้อเลื่อนหลุด ข้อแพลง บาดเจ็บกล้ามเนื้อ
 • ภาวะกระดูกสันหลังยุบในผู้สูงอายุ
 • การผ่าตัดโดยใช้เครื่องเอ็กซ์เรย์ ฟลูโอโรสโคป (X-ray Fluoroscope)
 • การผ่าตัดโดยใช้กล้องส่องภายใน (Endoscope)
 • การผ่าตัดโดยใช้กล้องจุลทรรศม์ ช่วยขยายภาพภายนอก (Microscope)
 • การผ่าตัดจัดกระดูกเข้าที่ และดามด้วยโลหะ
 • การผ่าตัดเปลี่ยนข้อเทียม เช่น ข้อเท้า ข้อสะโพก
 • การผ่าตัดกระดูกสันหลัง ส่วนเอว ส่วนขา และส่วนคอ
 • การผ่าตัดหมอนรองกระดูกสันหลัง
 • การผ่าตัดขยายช่องไขมันสันหลัง
 • การผ่าตัดเชื่อมกระดูกสันหลัง
 • การผ่าตัดดามกระดูกสันหลัง ด้วยโลหะ

   ภายใต้...ทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านกระดูกและข้อ

เทคโนโลยีและการรักษา

บอกเล่าประสบการณ์

-
ถาม-ตอบปัญหาสุขภาพ

-
เฟซบุ๊ก

-