รายชื่อแพทย์

พันโท พญ.สุภา เกี่ยวศรีกุล

อายุรแพทย์โรคระบบทางเดินอาหาร

view full profile
พญ.มนฤดี ปัญญา

อายุรแพทย์โรคระบบทางเดินอาหาร

view full profile
บริการสำหรับผู้ป่วย

ศูนย์ระบบทางเดินอาหารและตับ

 • บริการตรวจหลอดอาหารกระเพาะอาหารและลำไส้เล็กส่วนต้นโดยการส่องกล้อง (esophagogastroduodenoscopy)
 • บริการตรวจลำไส้ใหญ่โดยการส่องกล้อง (Colonoscopy)
 • บริการตรวจทวารหนักโดยการส่องกล้อง (Proctoscopy)
 • บริการตรวจความผิดปกติในทางเดินอาหารโดยการตัดชิ้นเนื้อที่ยื่นผิดปกติ 
 • บริการบตรวจหาเชื้อ Helicobacter Pylori ในกระเพาะอาหารโดยการส่องกล้อง (Gastroscopy)
 • บริการตรวจหาเชื้อ Helicobacter Pylori เป็นเชื้อที่พบอยู่ในกระเพาะอาหาร และเป็นสาเหตุสำคัญของการเกิดมะเร็งในกระเพาะอาหาร
 • การตรวจวินิจฉัยโรคทางเดินอาหารด้วยการใช้แคปซูล (Gastro intestinal Wireless Capsule Endoscopy)
 • หัตถการสำหรับใส่สายอาหารในส่วนกระเพาะโดยการส่องกล้อง(ไม่ต้องผ่าตัด)
  (Percutaneous  endoscopic  gastrostomy)
 • บริการการรักษาเส้นเลือดโป่งพองในทางเดินอาหารผู้ป่วยโรคตับ การห้ามเลือดออกจากทางเดินอาหารอย่างเฉียบพลัน
เทคโนโลยีและการรักษา

-
บอกเล่าประสบการณ์

-
ถาม-ตอบปัญหาสุขภาพ

-
เฟซบุ๊ก

-