รายชื่อแพทย์

พญ.พลอยวรรณ เพชรี

กุมารแพทย์ทั่วไป

view full profile
พญ.ชนิดา วงษ์รัตน์

กุมารแพทย์ สาขาโรคทางเดินหายใจและเวชบำบัดวิกฤต

view full profile
พญ.ณัฏฐาภรณ์ ตั้งไพฑูรย์

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขาทารกเกิดก่อนกำหนด ,ทารกแรกเกิดที่มีน้ำหนักตัวน้อย และทารกแรกเกิดที่มีภาวะตัวเหลือง

view full profile
นพ.กิตติศักดิ์ สุรประยูร

กุมารแพทย์ประจำรพ.เสรีรักษ์

view full profile
นพ.ชัยภัทร ทวีรุจิโรจน์

กุมารแพทย์ ผู้เชี่ยวชาญสาขาโรคภูมิแพ้ ภูมิคุ้มกัน

view full profile
รศ.นพ.ปรีดา วาณิชยเศรษฐกุล

กุมารแพทย์ ผู้เชี่ยวชาญโรคโลหิตจาง ธาลัสซีเมีย โรคเลือดออกง่ายในเด็ก โรคมะเร็งในเด็ก การปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดเลือด (Stem Cell)

view full profile
พญ.อัญญ์ชิศา วงศ์วีระนนท์ชัย

กุมารแพทย์

view full profile
พญ.อัจฉรา มุคตารี

กุมารแพทย์

view full profile
พญ.วิภาวี นภาอารักษ์

กุมารแพทย์

view full profile
พญ.รังรักษ์ สวนดอก

กุมารแพทย์

view full profile
พญ.ภัทรวดี งามเนตร

กุมารแพทย์

view full profile
พญ.ปณดา อัศวเคนทร์กุล

กุมารแพทย์

view full profile
พญ.อุมาพร ฉันท์พุทธิเวท

กุมารแพทย์ ผู้เชี่ยวชาญโรคติดเชื้อในเด็ก

view full profile
พญ.ดุษดี ธรรมานวัตร์

กุมารแพทย์ ผู้เชี่ยวชาญโรคภูมิแพ้ในเด็ก

view full profile
บริการสำหรับผู้ป่วย

คลินิกเด็กดี : 

 • บริการให้คำปรึกษาด้านสุขภาพของเด็กแรกเกิด – 14 ปี              
 • บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคทุกชนิดสำหรับเด็ก
 • บริการตรวจสุขภาพเด็กหลังคลอด และบริการตรวจสุขภาพก่อนทำประกัน  

 
คลินิกกุมารเวช : 

ให้บริการรักษาผู้ป่วยเด็กเจ็บป่วย ในช่วงอายุแรกเกิด  - 14 ปี


คลินิกโรคภูมิแพ้ในเด็ก :

คลินิกโรคภูมิแพ้ในเด็กโรงพยาบาลเสรีรักษ์  ให้คำปรึกษาโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง ให้บริการตรวจวินิจฉัย และรักษาโรคภูมิแพ้ในเด็ก อาทิเช่น

 • บริการตรวจวินิจฉัยโรคภูมิแพ้ในเด็ก           
 • การทดสอบภูมิแพ้ทางผิวหนัง
 • การตรวจเลือดเพื่อหาว่ามีแอนติบอดี้ต่อสารก่อภูมิแพ้อะไร
 • ให้การดูแลรักษาและคำแนะนำในการควบคุมโรคภูมิแพ้ต่างๆในระยะยาว

           สาเหตุที่ต้องรักษาโรคภูมิแพ้ในเด็ก

 • เด็กที่เป็นโรคจมูกอักเสบจากภูมิแพ้หรือโรคแพ้อากาศ           
 • เด็กที่เป็นโรคหอบหืด อาจมีเพียงอาการไอ หายใจผิดเล็กน้อย แต่บางรายที่มีอาการหอบที่รุนแรง อาจมีอันตรายถึงแก่ชีวิต        
 • โรคผิวหนังอักเสบจากภูมิแพ้
 • เด็กที่สงสัยจะแพ้อาหาร หากไม่ได้รับการตรวจวินิจฉัยหาสิ่งที่แพ้ เพื่อการหลีกเลี่ยงที่ถูกต้อง มีโอกาสเสี่ยงที่เกิดอาการรุนแรง และอาจจะเสียชีวิตได้

          การดูแลรักษาโรคภูมิแพ้นั้น ส่วนหนึ่งขึ้นอยู่กับอาการของผู้ป่วยร่วมกับการพิจารณาของแพทย์ว่าควรได้รับการรักษาอย่างไร 


 ให้คำปรึกษา... โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรคภูมิแพ้ในเด็ก:
 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร. 0-2761-9888

 

คลินิกส่งเสริมพัฒนาการเด็ก : 

ค้นหาพฤติกรรมของลูกน้อย เพื่อการพัฒนาอย่างสมวัย

 • พัฒนาการล่าช้าด้านภาษาและการพูด
 • มีความบกพร่องด้านการเรียนรู้
 • โรคสมาธิสั้น
 • พฤติกรรมก้าวร้าว เข้ากับเพื่อนไม่ได้

        โดยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านจิตเวชเด็กและวัยรุ่น รับปรึกษาปัญหาพฤติกรรม,พัฒนาการไม่สม กับวัยในเด็กตั้งแต่อายุ 2 ปี - 14 ปี

 
  ให้คำปรึกษา... โดยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ และทีมสภาสาขาวิชาชีพ (ด้าน IQ, EQ) :

  สอบถามเพิ่มเติม และจองคิวล่วงหน้าได้ที่  0-2761-9888   

 

คลินิกต่อมไร้ท่อในเด็ก :  

 • รับปรึกษาพัฒนาการด้านร่างกายที่ไม่เหมาะสมกับวันและอายุ เช่น ความสูง , น้ำหนักน้อย     
 • รับปรึกษาโรคเกี่ยวกับต่อมไร้ท่อ เช่น เบาหวานในเด็ก, ต่อมไร้ท่อ และโรคที่เกิดจากต่อมธัยรอยดี
   

  ให้คำปรึกษา...โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรคต่อมไร้ท่อในเด็ก :
 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร : 0-2761-9888 

เทคโนโลยีและการรักษา

 

บอกเล่าประสบการณ์

พญ.ดุษดี ธรรมานวัตร์

กุมารแพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรคภูมิแพ้เด็ก

ภูมิแพ้ในเด็ก

              โรคภูมิแพ้ ในปัจจุบันเป็นโรคที่พบบ่อยขึ้นเรื่อยๆ และเป็นโรคเรื้อรังที่มีปัญหามากที่สุดโรคหนึ่งในเด็ก ซึ่งอาการของภูมิแพ้ก็จะแสดงออกแตกต่างกันออกไป บางคนมีอาการแสดงทางผิวหนัง (Atopic Dermatitis) ซึ่งจะมีผิวแห้ง ผื่นคันแพ้ตามผิวหนัง บางคนมีอาการของโรคเยื่อบุจมูกอักเสบจากภูมิแพ้ (Allergic Rhinitis) มักมีอาการคันในจมูก คัดจมูก จาม มีน้ำมูก เป็นๆ หายๆ มีอาการเหมือนเป็นหวัดเรื้อรัง และในบางรายอาจเป็นหอบหืด

               ถ้าลูกรักมีอาการเข้าได้กับโรคภูมิแพ้แล้วล่ะก็ คุณพ่อคุณแม่ควรจะรีบพาลูกไปพบแพทย์ที่โรงพยาบาลเพื่อตรวจประเมินอาการอย่างถูกต้อง เพื่อให้ลูกได้รับการรักษาที่เหมาะสมต่อไป

การรักษาประกอบด้วย

 1. การหลีกเลี่ยงสารก่อภูมิแพ้ (Allergen Avoidance)
 2. การรักษาด้วยยา (Pharmacotherapy)
 3. การรักษาด้วยการฉีดวัคซีนรักษาภูมิแพ้ (Allergen Specific Immunotherapy)

การดูแลเด็กที่เป็นภูมิแพ้ผิวหนัง

        เด็กๆ ในกลุ่มนี้จะมีลักษณะผิวที่แห้งกว่าคนปกติ มีอาการคัน ระคายเคือง แพ้ง่าย เพราะฉะนั้นคุณพ่อคุณแม่จะต้องดูแลและปกป้องให้ผิวของลูกชุ่มชื่นอยู่เสมอเพื่อลดการระคายเคือง ใช้ผลิตภัณฑ์สำหรับผิวที่แพ้ง่ายปราศจากน้ำหอมไม่ว่าจะเป็นสบู่ หรือครีมทาผิว

         เสื้อผ้าที่สวมใส่ควรจะต้องนุ่มและระบายความร้อนได้ดี ถ้ามีอาการคันตามผิวหนังมาก บางครั้งอาจจำเป็นต้องใช้ยา เพื่อช่วยลดอาการคันและอักเสบของผิวหนัง

การดูแลเด็กที่มีอาการเยื่อจมูกอักเสบจากภูมิแพ้และหอบหืด

 1. การควบคุมสิ่งแวดล้อม (Environmental Control)

          1.1 การหลีกเลี่ยงสารก่อภูมิแพ้ในอากาศ (ซึ่งสารก่อภูมิแพ้ในอากาศที่มีความสำคัญมากที่สุดในการก่อให้เกิดภูมิแพ้คือ ไรฝุ่น)

วิธีป้องกันไรฝุ่นที่แนะนำ คือ

 • ใช้ผ้าปูที่นอน ปลอกหมอนกันไรฝุ่น
 • ซักผ้าปูที่นอน ปลอกหมอนในน้ำร้อนที่มีอุณหภูมิ 55-60 องศาเซลเซียส เป็นประจำทุกสัปดาห์
 • ไม่ใช้พรมปูพื้น
 • ใช้เฟอร์นิเจอร์ให้น้อยที่สุด และควรเป็นประเภทที่ไม่มีรูพรุน
 • เก็บตุ๊กตา หนังสือ หรือสิ่งที่อมไรฝุ่นไว้ในตู้ที่ปิดสนิท
 • ใช้เครื่องดูดฝุ่นที่มีแผ่นกรอง HEPA filter และมีถุงเก็บไรฝุ่นในเครื่องซ้อน 2 ชั้น
 • หมั่นซักทำความสะอาดผ้าม่าน ทำความสะอาดเฟอร์นิเจอร์บ่อย

         1.2 การป้องกันสารก่อภูมิแพ้ในสัตว์เลี้ยง

 • ไม่นำสัตว์เลี้ยงเข้ามาในบริเวณบ้านหรือห้องนอน
 • ใช้เครื่องปรับอากาศที่มี  HEPA filter ในห้องนอนหรือในบริเวณบ้าน
 • อาบน้ำสัตว์เลี้ยง อย่างน้อยสัปดาห์ละ 2 ครั้ง

         1.3 การป้องกันสารก่อภูมิแพ้จากเกสร หญ้า เชื้อรา       

 ค่อนข้างจะทำได้ยาก แต่อาจทำได้ด้วยการปิดประตูหน้าต่าง และใช้เครื่องปรับอากาศ เครื่องฟอกอากาศ

 การดูแลลูกรักในเบื้องต้นจะช่วยลดอาการของโรคภูมิแพ้ได้มาก ร่วมกับการปรึกษาแพทย์ในการรักษาด้วยภูมิแพ้ในบางราย

เฟซบุ๊ก

-