จากใจผู้อำนวยการ


กระผมในนามของคณะแพทย์ และพนักงานของ โรงพยาบาลเสรีรักษ์ทุกคน ขอขอบพระคุณทุกท่าน ที่กรุณาให้เกียรติ โรงพยาบาลเสรีรักษ์ในการให้การบริการด้านสุขภาพแก่ท่าน

โรงพยาบาลเสรีรักษ์ เป็นโรงพยาบาลขนาด 141 เตียง ก่อตั้งขึ้นโดยความร่วมมือของ โรงพยาบาลรามคำแหง, โรงพยาบาลสินแพทย์ และโรงพยาบาลวิภาวดี ซึ่งปรารถนาจะให้โรงพยาบาลเสรีรักษ์ เป็นสถานบริการที่มีมาตรฐานทัดเทียมโรงพยาบาลในเครือ และเป็นที่พึ่งพิงให้สำหรับพี่น้องชาวมีนบุรี และท้องถิ่นใกล้เคียง เวลามีปัญหาเรื่องสุขภาพ

โรงพยาบาลเสรีรักษ์ ได้เปิดให้บริการแล้วตั้งแต่เดือน กุมภาพันธ์ 2551 เป็นต้นมา โดยคณะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญต่างๆหลากหลายสาขา, บุคลากรทางการแพทย์ที่มีความเอาใจใส่ในงานบริการ และเทคโนโลยีที่ทันสมัย ภายในอาคารที่ปลอดโปร่ง สะดวกสบาย

กระผมตลอดจนคณะแพทย์ และบุคลากรทุกคนของโรงพยาบาลเสรีรักษ์ มีความปรารถนาอย่างจริงใจ ที่จะให้การบริการทุกท่านด้วยความถูกต้อง รวดเร็ว และเอาใจใส่ เพื่อให้โรงพยาบาลเสรีรักษ์เป็นโรงพยาบาลที่ท่านสามารวางใจได้ เมื่อทุกท่านมีปัญหาด้านสุขภาพ จึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่าพวกเราชาวเสรีรักษ์จะมีโอกาสได้ต้อนรับ และให้บริการทุกท่านที่มีปัญหาด้านสุขภาพดังกล่าว ตลอดไป

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเสรีรักษ์