รู้จักเสรีรักษ์ คลินิกเฉพาะทาง โปรแกรม แพคเกจ โปรโมชั่น รายชื่อแพทย์ ข่าวและกิจกรรม เกร็ดความรู้ ข้อมูลบริการผู้ป่วย เทคโนโลยีฯ
This is an example of a HTML caption with a link.
ตรวจสุขภาพหัวใจแข็งแรง โปรแกรม Duo Heart

 

ตรวจสุขภาพหัวใจแข็งแรง โปรแกรม Duo Heart

ตรวจสอบสมรรถภาพหัวใจขณะออกกำลังกาย (EST)

ตรวจการทำงานของกล้ามเนื้อหัวใจ (Echo Cardiogram)

ราคา   4,500 บาท  

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่แผนกอายุรกรรม (ชั้น2) : 02-7619888