รู้จักเสรีรักษ์ คลินิกเฉพาะทาง โปรแกรม แพคเกจ โปรโมชั่น รายชื่อแพทย์ ข่าวและกิจกรรม เกร็ดความรู้ ข้อมูลบริการผู้ป่วย เทคโนโลยีฯ
This is an example of a HTML caption with a link.
เกี่ยวกับโรงพยาบาล

ที่มาของโรงพยาบาล

ก่อตั้งขึ้นโดยความร่วมมือของคณะผู้บริหารในกลุ่มของโรงพยาบาลรามคำแหง โรงพยาบาลสินแพทย์ และโรงพยาบาลวิภาวดี ซึ่งมีความปรารถนาจะให้เป็นสถานบริการด้านสุขภาพที่มีมาตรฐานทางการแพทย์ทัดเทียมโรงพยาบาลในเครือ และเป็นที่พึ่งสำหรับพี่น้องชาวมีนบุรี และบริเวณใกล้เคียง เมื่อมีปัญหาด้านสุขภาพ

โรงพยาบาลเสรีรักษ์ เป็นโรงพยาบาลขนาด 164 เตียง ได้เปิดให้บริการจตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2551 เป็นต้นมา โดยคณะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญหลากหลายสาขา บุคลากรทางการแพทย์ที่มีความเอาใจใส่ในงานบริการ และเทคโนโลยีที่ทันสมัย ภายในอาคารที่ปลอดโปร่ง สะดวกสบาย โรงพยาบาลเสรีรักษ์ มีความปรารถนาที่จะให้บริการทุกท่านด้วยความถูกต้อง รวดเร็ว และการดูแลเอาใจใส่ เพื่อให้เสรีรักษ์เป็นโรงพยาบาลท่านสามารถมอบความไว้วางใจได้ในทุกปัญหาด้านสุขภาพ


วิสัยทัศน์

เป็นโรงพยาบาลที่ทุกคนปรารถนาจะมาใช้บริการ  เมื่อคิดถึงเรื่องสุขภาพ


พันธกิจ (Service & Practice Excellence)

มุ่งสู่ ความเป็นเลิศ ด้านบริการ และการประกอบวิชาชีพ
 

Core Value

  •     Compassion : ความรักและเอาใจใส่ต่อผู้รับบริการ
  •     Courtesy : ความเคารพและให้เกียรติผู้รับบริการ
  •     Communication : การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ
  •     Competency : ความรู้ความสามารถในงาน
  •     Seamless Teamwork : การทำงานเป็นทีมแบบไร้รอยต่อ